If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

एकसामायिक समीकरणे वापरून शाब्दिक उदाहरणे सोडविणे (प्रगत)

समस्या

जय आणि त्याचे मुलाचे सध्याचे वय अनुक्रमे j वर्षे आणि s वर्षे आहे .
2 वर्षांपूर्वी जय यांचे वय त्यांच्या मुलाच्या वयाच्या 5 पट होते.
2 वर्षांनंतर, जयचे वय हे त्यांच्या मुलाच्या वयाच्या तीन पटीपेक्षा 8 ने अधिक असेल.
हे उदाहरण दर्शवणारी खालीलपैकी सर्वात योग्य समीकरणे निवडा.
2 उत्तरे निवडा: