If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

एकसामायिक समीकरणावरील शाब्दिक उदाहरणे.

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

मलिक आणि रवी यांनी धावण्याची शर्यत लावली.
त्यांच्या महत्तम वेगाची सरासरी 260 किमी /तास होती. जर दुप्पट केली तर, मलिकचा महत्तम वेग हा रवीच्या महत्तम वेगापेक्षा 80 किमी/तास ने जास्त असतो.
मलिक आणि रवी या प्रत्येकाचा महत्तम वेग किती?
मलिकचा महत्तम वेग
 • तुमचे उत्तर असावे
 • पूर्णांक, जसे 6
 • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
 • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
 • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
 • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
 • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
किमी/तास आणि रवीचा महत्तम वेग
 • तुमचे उत्तर असावे
 • पूर्णांक, जसे 6
 • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
 • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
 • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
 • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
 • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
किमी/तास होता.