If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

तिरका गुणाकार करून एकसामायिक समीकरणे सोडविणे

समस्या

लोकेशने तिरकस गुणाकार पद्धत वापरून एकसामायिक समीकरणे सोडवली.
{2y+5x=5313y2x=34\begin{cases} 2y+5x&=53\\\\ 13y-2x&=34 \end{cases}
सूत्र वापरल्यावर त्याला पुढील भाग मिळाला minus
start underbrace, start fraction, x, divided by, 2, left parenthesis, minus, 34, right parenthesis, minus, left parenthesis, 13, right parenthesis, left parenthesis, minus, 53, right parenthesis, end fraction, end underbrace, start subscript, A, end subscript, equals, start underbrace, start fraction, y, divided by, left parenthesis, minus, 53, right parenthesis, left parenthesis, minus, 2, right parenthesis, minus, left parenthesis, minus, 34, right parenthesis, left parenthesis, 5, right parenthesis, end fraction, end underbrace, start subscript, B, end subscript, equals, start underbrace, start fraction, 1, divided by, left parenthesis, minus, 2, right parenthesis, left parenthesis, 2, right parenthesis, minus, 5, left parenthesis, 13, right parenthesis, end fraction, end underbrace, start subscript, C, end subscript
लोकेशने सोडवलेल्या उदाहरणातील कोणता भाग चुकीचा होता?
एक उत्तर निवडा :
अडकले?
अडकले?