If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

विद्यार्थ्यांचे अहवाल तपासणे

समस्या

एखाद्या विषयात प्राविण्य मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षक कोणत्या प्रकारच्या संधी देऊ शकतात? योग्य ती सर्व उत्तरे निवडा.
लागू असलेली सर्व उत्तरे निवडा: